MONICA JUUHL, Phd

Ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2003. Nye tanker ble opprettet i 2004. Er født i 1975 og har tre barn. 

KLINISK ERFARING

I hovedpraksis på psykologistudiet jobbet jeg ved et familievernkontor i Oslo. Første jobb etter endt studie var ved en pedagogisk-psykologisk tjeneste der jeg utredet og hadde samtaler med barn og deres foreldre. Fra forskning har jeg mangeårig spesialisering på utredning av psykoselidelser. Parallelt med forskning har jeg i 10 år jobbet med klienter hos Nye tanker. Et flertall har vært voksne og problemstillingene varierte. Jeg har et stort faglig nettverk og samarbeider med en rekke psykologer og psykiatere.

FORSKNING

Jeg har jobbet i to forskningsprosjekter. Det første omhandlet familier og barn i kriser. Herfra har jeg skrevet artikler som er publisert i Norge og internasjonalt og som nå er pensum for psykologistudenter og psykologer i spesialisering. De siste 10 årene har jeg sammen med kollegaer fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus forsket på psykoselidelser. Spesialisering her er på hjernestrukturer og hjernefunksjoner.

FRIVILLIG ARBEIDE

I studietiden har jeg jobbet frivillig for foreningen Mental Helses lokallag i Oslo og Uteseksjonen i Oslo kommune. Som student ledet jeg Sexologigruppen for psykologistudenter ved profesjonsstudiet i Bergen i to år.

INTERNASJONAL BAKGRUNN OG SPRÅK

Jeg har 3-årig videregående skole fra Frankrike og var ett år i Washington DC mens jeg skrev hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi.

Språk: Jeg tilbyr konsultasjoner på norsk, engelsk og fransk.

BW_crop_01.jpeg