MONICA JUUHL-LANGSETH

Ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2003. Nye tanker ble opprettet i 2004. Er født i 1975 og har tre barn. 

KLINISK ERFARING

I hovedpraksis på psykologistudiet jobbet jeg ved et familievernkontor i Oslo. Første jobb etter endt studie var ved en pedagogisk-psykologisk tjeneste der jeg utredet og hadde samtaler med barn og deres foreldre. Fra forskning har jeg mangeårig spesialisering på utredning av psykoselidelser. Parallelt med forskning har jeg i 10 år jobbet med klienter hos Nye tanker. Et flertall har vært voksne og problemstillingene varierte. Jeg har et stort faglig nettverk og samarbeider med en rekke psykologer og psykiatere.

FRIVILLIG ARBEIDE

I studietiden har jeg jobbet frivillig for foreningen Mental Helses lokallag i Oslo og Uteseksjonen i Oslo kommune. Som student ledet jeg Sexologigruppen for psykologistudenter ved profesjonsstudiet i Bergen i to år.

INTERNASJONAL BAKGRUNN OG SPRÅK

Jeg har 3-årig videregående skole fra Frankrike og var ett år i Washington DC mens jeg skrev hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi.

Språk: Jeg tilbyr konsultasjoner på norsk, engelsk og fransk.

FORSKNING

Jeg har jobbet i to forskningsprosjekter. Det første omhandlet familier og barn i kriser. Herfra har jeg skrevet artikler som er publisert i Norge og internasjonalt og som nå er pensum for psykologistudenter og psykologer i spesialisering. De siste 10 årene har jeg sammen med kollegaer fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus forsket på psykoselidelser. Spesialisering her er på hjernestrukturer og hjernefunksjoner.

BW_crop_01.jpeg