MONICA JUUHL, Phd

Ferdig utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2003. Nye tanker ble opprettet i 2004. Er født i 1975 og har tre barn. 

KLINISK ERFARING

Første fordypning var i hovedpraksis på psykologistudiet da jeg jobbet jeg ved et familievernkontor i Oslo. Første jobb etter endt studie var ved en pedagogisk-psykologisk tjeneste der jeg utredet og hadde samtaler med barn og deres foreldre. Deretter gikk veien videre til forskning og spesialisering på klinisk og nevropsykologisk utredning ved psykoselidelser. Dette ledet frem til en doktorgrad på dette temaet. Etter dette viet jeg meg helt til terapeutisk arbeide med primært voksne gjennom bl.a. ordningen “Raskere tilbake” der kognitiv terapi og korttidsbehandling var hovedoppgaver. Samtidig jobbet jeg inn i ulike bedrifter med gruppeveiledning og kursing i psykisk helse, samt psykologfaglig bistand ved krisesituasjoner i bedrifter. I dag jobber jeg i Drammen kommune og “Senter for oppvekst”. Der jobber jeg med barn i alder 6-18 år og deres familier, skoler og andre aktører som jobber med barn og unge. “Nye tanker” er min private praksis som i dag tar imot klienter på kveldstid en til to kvelder per uke. Mine klienter er primært privatpersoner og bedrifter som ønsker konsultasjon, veiledning og terapi.  Jeg har et stort faglig nettverk og samarbeider med en rekke psykologer og psykiatere.

FORSKNING

Jeg har jobbet i to forskningsprosjekter. Det første omhandlet familier og barn i kriser. Herfra har jeg skrevet artikler som er publisert i Norge og internasjonalt og som nå er pensum for psykologistudenter og psykologer i spesialisering. De siste 10 årene har jeg sammen med kollegaer fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus forsket på psykoselidelser. Spesialisering her er på hjernestrukturer og hjernefunksjoner.

FRIVILLIG ARBEIDE

I studietiden har jeg jobbet frivillig for foreningen Mental Helses lokallag i Oslo og Uteseksjonen i Oslo kommune. Som student ledet jeg Sexologigruppen for psykologistudenter ved profesjonsstudiet i Bergen i to år.

INTERNASJONAL BAKGRUNN OG SPRÅK

Jeg har 3-årig videregående skole fra Frankrike og var ett år i Washington DC mens jeg skrev hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi.

Språk: Jeg tilbyr konsultasjoner på norsk, engelsk og fransk.

BW_crop_01.jpeg