KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er hovedmetode hos Nye tanker. Kort fortalt handler det om å kartlegge og å forstå hvordan automatiske og ubevisste forestillinger og tankemønstre påvirker vår opplevelse av oss selv og verden. Ofte avdekkes negative og feilaktige antakelser som forklarer bl.a. hvordan et dårlig selvbilde, angst eller depresjon opprettholdes. Endringsarbeidet består i å realitetsteste slike grunnleggende antakelser og forandre disse slik at nye og mer hensiktsmessige tanker, følelser og reaksjoner utvikles.

Kognitiv terapi er den behandlingsformen som flest studier kan dokumentere at har effekt og er egnet for et bredt spekter av problemstillinger. 

For deg som vil lære mer om kognitiv terapi, kan jeg anbefale å lese videre på f.eks. Wikipedia.

Alle terapier tilpasses den enkelte. Metoder og teknikker fra andre behandlingsretninger benyttes der det er hensiktsmessig.

"Et kjennetegn ved samtaler som forandrer, er at de stimulerer til støttende og konstruktive indre samtaler"