"A difference that makes a difference"

NYE TANKER TILBYR

 • Individualterapi

 • Parterapi

 • Familiesamtaler

Det er stor variasjon i temaer og disse kan deles inn i tre områder:

 • Psykiske lidelser

 • Selvutvikling

 • Relasjonelle utfordringer

PROBLEMSTILLINGER

 • Depresjon

 • Angst

 • Stress

 • Utbrenthet

 • Traumer

 • Søvn

 • Selvbilde og selvtillit

 • Parforhold og familie

 • Skilsmisse

 • Kriser

 • Lederutvikling

UTREDNING OG DIAGNOSTIKK

Ved mer alvorlige psykiske lidelser foretas utredning og diagnostisering. Jeg tilbyr også utredning av nevropsykologisk fungering (hjernefunksjoner) med standardiserte testbatterier. Samarbeid med fastlege og andre ved behov.

 

VARIGHET OG FREKVENS

Varighet og frekvens av timer tilpasses den enkelte. Det er vanlig med ukentlige konsultasjoner i begynnelsen. Ved mer avgrensede problemstillinger kommer mange til ønsket resultat i løpet av 4-6 timer. Ved høyere kompleksitet, intensitet og varighet er det vanlig å gå over lengre tid.

 

ANBEFALTE NETTSTEDER FOR INFORMASJON OM PSYKISK HELSE